Privacy Policy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

1. Ko je odgovoran za obradu podataka?

NVO JaBiHEU koja se nalazi na adresi Ćumurija 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, je „kontrolor podataka“ u pogledu obrade ličnih podataka u vezi sa aplikacijom za mobilni telefon [Mladi za vladavinu prava] (aplikacija), što znači da mi imamo odluku -moć izrade u vezi sa obradom podataka.

2. Koje podatke obrađujemo i u koju svrhu?

Sve dok aplikaciju koristite samo da biste primili informacije dostupne u njoj, ne obrađujemo nikakve lične podatke.

Ako aplikaciju koristite da biste prijavili incident trgovine ljudima, tražićemo da navedete svoje ime i adresu e-maila u obrascu za kontakt. Svrha je da vas možemo kontaktirati ukoliko bismo vas trebali pitati za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa incidentom.

Na vama je da li želite dati ove informacije ili ne. Međutim, podstičemo vas da to učinite jer bi posjedovanje vaših podataka za kontakt moglo pomoći nadležnim tijelima da istraže prijavljeni incident.

3. Koji je pravni osnov za našu obradu vaših podataka?

Vaše osobne podatke obrađujemo za izvršavanje zadatka koji se provodi u javnom interesu, posebno kako bismo osigurali učinkovitu provedbu aplikacije razvijene u sklopu kampanje za podizanje svijesti o vladavini prava.

4. Kako prikupljamo i čuvamo vaše podatke?

Vaše lične podatke prikupljamo pomoću kontakt obrasca u aplikaciji. Podaci koje navedete ne pohranjuju se u aplikaciji, već se odmah prenose na naš e-mail putem SSL-a (Secure Sockets Layer – sigurnosna tehnologija za uspostavljanje šifrirane veze između servera i klijenta). Zatim se vaši podaci elektronički pohranjuju na poslužitelje podataka smještene u Njemačkoj koje pruža Hetzner Online GmbH.

Uspostavili smo mjere za zaštitu sigurnosti vaših podataka, uključujući odgovarajuće mjere zaštite kako bismo spriječili da se vaši lični podaci slučajno izgube, koriste ili pristupe na neovlašten način, promijene ili otkriju. Podaci koje nam dostavljate zaštićeni su modernim tehnikama šifriranja, sprečavanja upada i pristupa računu.

5. Ko ima pristup vašim podacima?

Pristup ličnim podacima koje navedete imaju samo oni zaposlenici NVO JaBiHEU koji su zaduženi za administriranje aplikacije.

6. Koliko dugo će se čuvati vaši podaci?

Vaši lični podaci čuvat će se onoliko dugo koliko bude potrebno za provjeru informacija u vezi sa incidentom koji ste prijavili. Kad više ne budu potrebni, vaši će se podaci izbrisati s našeg e-maila i poslužitelja podataka.

7. Da li se vaši podaci dijele s trećom stranom?

Vaši lični podaci mogu se dijeliti s nadležnim tijelima države (država) koje su predmetom prijavljenog incidenta, ako su potrebni za potrebe istrage. U ovom će slučaju daljnja obrada vaših ličnih podataka biti regulisana važećim zakonom države (država) primaoca.

8. Koja su vaša prava na zaštitu podataka?

Imate pravo na:

– zatražite pristup svojim ličnim podacima koje imamo;

– zatražite da ispravimo nepotpune ili netačne lične podatke koje imamo o vama;

– zatražiti da izbrišemo ili uklonimo vaše lične podatke kada ne postoji valjani razlog da ih zadržimo;

– usprotivite se obradi vaših ličnih podataka na određenim osnovama koje se odnose na vašu situaciju.

Ako želite ostvariti gore navedena prava ili bilo kakva pitanja, nedoumice ili zahtjeve koje imate u vezi sa načinom na koji se vaši podaci prikupljaju i koriste, kontaktirajte nas slanjem e-maila na [info@jabiheu.ba].